עמוד החניה הוא פתרון יעיל ביותר למניעת חניית מכוניות לא מורשות בחניה הפרטית שלך. עמוד החניה הינו עמוד ברזל, מעוצב בעוביים ואורכים שונים, המחובר לקרקע באמצעות ברגי ג’מבו או ע”י פלטת בטון במקרה הצורך. בעת יציאת הרכב מהחניה, בעל הרכב מעמיד את עמוד החניה ונועל אותו באמצעות מנעול. לפני כניסת הרכב לחניה נעשית פעולה הפוכה של פתיחת המנעול והשכבת העמוד במקביל לרצפת החניה.

Description

עמוד החניה הוא פתרון יעיל ביותר למניעת חניית מכוניות לא מורשות בחניה הפרטית שלך. עמוד החניה הינו עמוד ברזל, מעוצב בעוביים ואורכים שונים, המחובר לקרקע באמצעות ברגי ג’מבו או ע”י פלטת בטון במקרה הצורך. בעת יציאת הרכב מהחניה, בעל הרכב מעמיד את עמוד החניה ונועל אותו באמצעות מנעול. לפני כניסת הרכב לחניה נעשית פעולה הפוכה של פתיחת המנעול והשכבת העמוד במקביל לרצפת החניה.