שומר חניה אישי. מתאים לחניון אישי או חניונים.

Description

שומר חניה אישי. מתאים לחניון אישי או חניונים.