מחסום חניה אישי כתום.

Description

מחסום חניה אישי כתום.